Стъклопакет – предназначение, функции, разнообразие!
Стъклопакет – предназначение, функции, разнообразие!

Полезно23 сеп. 2020

Какво представлява стъклопакета и защо е така важно да му се обърне особено внимание? Накратко ще изложим основните неща, които правят стъклопакета от изключително значение и асортиментите, които съществуват от него на пазар, за да улесним и допринесем максимално за неговия избор.

Стъклопакета е херметично затворена конструкция от две или няколко стъкла, разделени помежду си с различни по големина дистанционери. Често стъклопакетите са от 75 % до 90 %, заемащи от площта на прозореца, затова не е за пренебрегване качеството, задоволяващо всички желания и нужди от топло и шумо изолация от стъклопакета в съчетание с висококачествена дограма. Според броя стъкла изграждащи стъклопакетите биват: двойни стъклопакети, наречени още еднокамерни или тройни стъклопакети или т. нар. трикамерни. Перфектна толпизолация се постига с комбинация от висококачествен профил и подходящ стъклопакет и двете отговарящи на всички критерии за ефективност. Степента на изолация зависи от пространството между стъклата, вида, както и от тяхната дебелина. За да се повиши количеството на топлоизолацията е за предпочитане монтирането на ниско емисийно стъкло в самия стъклопакет. То от своя страна е вид флоатно стъкло с тънък пласт метален окис. За по-висока топлоизолация се поставят тройните стъклопакети или двукамерните профили.

Друг момент в избора на стъклопакет е да се обърне внимание на изолацията от  шум. Това се постига с монтирането на различни по дебелина стъкла в смия стъклопакет. Звукът може да преминава безпроблемно през еднакви по дебелина стъкла.

Стъклопакет с две стъкла имащи различна дебелина или стъклопакет, при който едно от стъклата е триплекс са гарант за отлична звукоизолация. Максимална шумоизолция може да се постигне и при троен стъклопакет имащ стъкла с различни дебелини и разстояния помежду им, а най-голям е ефекта, когато някое от тях е ламинирано.Какво означава нискоемисиен стъклопакет.Според вида на влаганите се постига различен ефект. Основни типове стъкла при стъклопакетите са:
Бяло флоатно стъкло. То е най-употребяваното използваното стъкло и позволява комбиниране с други стъкла.
Нискоемисийно стъкло е известно като енергоспестяващо. Свойствата му за термална изолация позволяват пропускането на максимално количество соларна енергия, което позволява задържането на топлината в помещенията.
Четирисезонно стъкло е енергоспестяващо стъкло или още всесезонно стъкло. Характеризира се с висока селективност и ниски стойности на коефициента на топлопреминаване. Използва се при прозорци с южно изложение.
Ламинирано стъкло, типично за него е многопластовата му функция, характерна с множеството стъкла в едно. При евентуално чупене, то не се разпада на парчета, а остава в рамката. Притежава висока шумоизолацията, което го прави изключителен.
Рефлексно стъкло, известен още като Stopsol е подходящ за остъкляване на фасади и покриви. Има висока устойчивост при надраскване и зачупване, както и завишен соларен контрол.Оцветено стъкло. То се среща в синьо, кафяво, зелено и сиво. Предпочитан е при изработката на витрини и врати.
Всяко едно пространство в стъклопакета, трябва да е затворено херметически, което е гарант за висока топлоизолация и енергийна ефективност.