Еднофамилна къща
Системен профил:

Profilink Premium+

Цвят:

бяло

Стъклопакет:

Четери сезона