Функционални изисквания към прозорците и вратите
Функционални изисквания към прозорците и вратите

Полезно13 сеп. 2020

Изискванията към дограмата се класифицират по следните характеристики:

– строителна физика на дограмата, тоест пароизолация на монтажните детайли, топлоизолация, звукоизолация и въздухопроницаемост.

– осветеност на дограмата – светлопропускливост и слънцезащита

– безопасност на продукта – лесно обслужване,  защита от неправомерно проникване и устойчивост на силен вятър.

характерно за прозорците е, че през тях се гуми много по-голямо количество топлина, отколкото през стените, пода, а също и тавана. Затова при избора на дограма трябва да търсим надежна защита и устойчивост на студ.

При старите конструкции често се получават течове, тъй като техните конструкции не са толкова устойчиви на промените на метеорологичните условия. Oт друга страна има и минуси, ако дограмата не пропуска никакъв въздух. Първото важно нещо при проникване на въздух през нея е, че така се проветрява помещението, не се образува конденз от вътрешната повърхност на прозорците, а също и се извежда излишната влага от помещението. Ако дограмата, която сте избрали е с нулева пропускаемост на въздуха, то това води до някои големи проблеми. Един от тях е нарушаването на въздухообмена в помещенията с дограма. Не във всяка сграда са предвидени отделни вентилации за помещенията и затова този аспект при избора на дограма е много важен. Ако въздухопроницаемостта е прекалено малка, то това е опасно. Именно тази характеристика(въздухопроницаемостта ) на дограмите влиза в конфликт с топлоизолацията на помещението.  Много е важно всекидневно да минава свеж въздух през помещението където е монтирана дограмата. Този проблем е решен с използването на система за само вентилация посредством  камерите на профилите през канали , а също и чрез вградени предварително специални климатични клапани в профилите.

Възможно е прониква въздух и между самите профили на дограмите, а и на стените, или през шевовете при сглобяването на профилите. Наличието на такъв вид инфилтрация, тоест проникване на въздух означава, че монтажа е бил неправилен и/или изработката на самата дограма.

Друга важна характеристика на дограмата е нейната звукоизолация. Съвременните технологии позволяват този проблем да се преодолее, но не изцяло. Единият вариант е монтирането на външно стъкло с дебелина между 6 и 10 мм, вместо 4 мм. Освен това с увеличаването на разстоянието между стъклата също може да се преодолее проблема със звукоизолацията. Друг вариант е запълването на стъклопакето с така наречения инертен газ, а също и чрез употребата на стъкла, които имат повишена звукоизолация. За съжаление съществува и  ударен шум, които не може да се премахне използването на нови технологии. Такъв шум например идва от силните вибрации на товарни камиони, от фойерверки или от  тракането на колелетата на влакове.

Един от най-важните способности на прозорците е пропускането на слънчевата светлина. Много е важно различните помещения да са осветени по различен начин. В съвременния дизайн е модерно да се изграждат пространства с голяма  остъклена площ. При такива помещения е важно да има прозорци, които да са с голямо съпротивление на топлопредаване.

Съвременитедограми и прозорци могат да ни защитят и от проникването с взлом. Именно посредством прозорците се осъществяват около 80% от кражбите. Естествено може да се използва метода от едно време, а именно поставянето на метални решетки. Но  много по-съвременно е да се използват стъкла, които са противовзломни. Тези стъкла издържат до около 90 удара с помощта на чук. Има и други стъкла (триплекс), които при удар се напукват, но стъклото остава в рамката си и не може да се премахне