Стъклопакети с нискоемисионно К-стъкло

Този вид стъклопакети са изработени от обикновено флоатно стъкло и нискоемисионно К-стъкло , което е прозрачно, но от едната страна се поставени специални метални частици. Благодарение на тях се подобрява топлоизолацията, а също и енергийната ефективност на стъколопакета. Обикновено се слагат на помещения със северно изложение и могат да Ви спестят от разходите за отопление.

От едната страна на нискоемисионните К-стъкла са нанесени специални метално окиси. Най-често са от сребро или от други метали, които са благородни. Нанасянето им става с помощта на гореща пулверизарция.

Описание

К-стъклото е съдържа специална сребърна промазка. Благодарение на нея стъклото пропуска в помещението слънчевата светлина, а освен това отразява топлина обратно. По този начин топлинните загуби са намаление с цели 30 процента. К-стъклото трябва да се постави от вътрешната страна на стъклопакета и да е с промазаната повърхност към помещението. Употребата на К-стъклото гарантира ниски загуби на топлина от помещението, а също така намалява значително консумацията на енергия.

Употребата на нискоемисионните стъкла гарантира, че качеството на стъклопакета ще се подбори значително, тъй като благодарение на този вид стъкла се подсилва значителното действието между инертния газ, който се намира между стъклата. Ако се напълни обикновен и не толкова качествен стъклопакет с аргон ще забележим, че топлопренасянето се покачва с 5 до 10 процента. Ако обаче се използва нискоемисионно К-стъкло ефективността от вкарването на аргона скача с цели 30 процента.